USolwazi Keorapetse William Kgositsile

Usolwazi Keorapetse William Kgositsile, owaziwa ngelika Bra Willie wazalwa ngomhlaka-19 Septhemba 1938, wayeyimbongi yase Ningizimu Afrika, emgumTswana (South African Tswana poet) , intatheli nesishoshovu sezepolitiki. Ilungu elinethonya le-African National Congress ngeminyaka yama-1960 kanye nayo-1970, wagcotshwa njengoMhlonishwa Wezimbongi Zikazwelonke waseNingizimu Afrika ngo-2006. UKgositsile waklonyeliswa njengowathola umklomelo ngo-2006, ngemuva kokushona kukaMazisi Kunene. Naphezu komsebenzi omude futhi onomdlandla … Read more