USolwazi Keorapetse William Kgositsile

Usolwazi Keorapetse William Kgositsile, owaziwa ngelika Bra Willie wazalwa ngomhlaka-19 Septhemba 1938, wayeyimbongi yase Ningizimu Afrika, emgumTswana (South African Tswana poet) , intatheli nesishoshovu sezepolitiki. Ilungu elinethonya le-African National Congress ngeminyaka yama-1960 kanye nayo-1970, wagcotshwa njengoMhlonishwa Wezimbongi Zikazwelonke waseNingizimu Afrika ngo-2006. UKgositsile waklonyeliswa njengowathola umklomelo ngo-2006, ngemuva kokushona kukaMazisi Kunene. Naphezu komsebenzi omude futhi onomdlandla … Read more

Keorapetse William Kgositsile

Keorapetse William Kgositsile, also known by his pen name Bra Willie was born in 19 September 1938 , was a South African Tswana poet, journalist and political activist. An influential member of the African National Congress in the 1960s and 1970s, he was inaugurated as South Africa’s National Poet Laureate in 2006. Kgositsile was awarded … Read more