EThekwini Top Shisanyama

ITheku lingaba yini ngaphandle kwezindawo zokungcebeleka lapho singabala khona ezokudla, okuphuzwa kuzo amanzi amponjwana kanye nezokuphola nje. Phela kuleli dolobha kusuka izivakashi eNingizimu Afrika yonke ngisho nangaphandle zizongcebeleka. Alukho uhlobo lwendawo yokungcebeleka olungekho, ingakho ngisho phakathi nesonto uthola izindawo zokucima ukoma nokudla zigcwele abantu. Ziningi ke izindawo ezidayisa ukudla okuhlukene kwabathanda ukudla. Ikakhulukazi kulezi ezidayisa … Read more

Izindawo zobumnandi elokishini

Kuphi naphi uma wazi impilo yase lokishini ungavuma ukuthi abukho umnandi obungafaniswa nolobo basemalokishini. Beka eceleni izindawo ezinjengo Max’s Lifestyle neYadini, asibheke ezinye izinyawo ezithandwayo zobumnandi. Kulesi siqeshana sibheka kafushane izindawo ongazivakshela emalokishini eTheku. Yize ziningi izindawo zeshisanyama kepha ngizokhetha izindawo ewu-5 ongazivakashela emalokishini uthokozele ubumnandi. Wiseman’s Car Wash and Shisanyama Ntunjambili Roof Top Mojo’s … Read more