Umlando Womfulo UMam’omhlophe, Enanda

Umfula uMam’ omhlophe, umfula owaqanjwa ngabantu abamnyama. Lomfula uhlukanise indawo yase ziMangweni kanye neMatikwe, eNanda. Indawo yase Matikwe, eCongo yizindawo ezinomlando kanye naseziMangweni. Lapha kulezindawo ezikhathini zakudala kwaku naMaNdiya kanye nabantu abamnyama behlala ndawonye. AMaNdiya eyenezitolo ezinkulu ekwakuthengwa kuzo kanye nezindawo zokulima. Kanti amanzi ayekhiwa kuwo lomfula ngabantu baseMatikwe kanye nabantu abavela eCongo. Abantu bakulendawo … Read more

Umfula Ezimbokodweni

Umfula owaziwa ngokuthi Izimbokodo noma Ezimbokodweni ugeleza uqhamuka endaweni yaseMbumbulu wehle njalo uhlukanise ilokishi laseMlazi ingxenye okuthiwa uBB kanye nendawo yasemakhaya eyaziwa ngokuthi iseFolweni. Abantu abakhelene nalomfula baxhaseka ndlela zonke ekutheni baphile mihla namalanga. Umfula lona usetshenziswa ukukha amanzi okugeza izimpahla, izimoto. Ubuye futhi usetshenziswe ekutheni labo abanamabhizinisi okwakha izitini bawakhe eduze amanzi. Kuchelelwa ngawo … Read more

Umfula Ezimbokodweni

Umfula owaziwa ngokuthi Izimbokodo noma Ezimbokodweni ugeleza uqhamuka endaweni yaseMbumbulu wehle njalo uhlukanise ilokishi laseMlazi ingxenye okuthiwa uBB kanye nendawo yasemakhaya eyaziwa ngokuthi iseFolweni. Abantu abakhelene nalomfula baxhaseka ndlela zonke ekutheni baphile mihla namalanga. Umfula lona usetshenziswa ukukha amanzi okugeza izimpahla, izimoto. Ubuye futhi usetshenziswe ekutheni labo abanamabhizinisi okwakha izitini bawakhe eduze amanzi. Kuchelelwa ngawo … Read more

Estuaries around Durban, kwaZulu-Natal

The eThekwini coastline is 98 kilometres in length, and incorporates 16 estuaries ranging from the uThongathi in the north to the iMahlongwa in the south. The estuaries within this area are made up of 13 temporarily open/closed estuaries, two permanently open estuaries (uMkhomazi and uMngeni) and one estuarine bay (Durban Bay). Among the most important … Read more