I-Ohlange Institute

I-Ohlange Native Industrial Institute, njengoba yayaziwa ngaleso kanjalo, yasungulwa nguMfundisi John Dube ngo-1901. Wayaziwa njengoMafukuzela, ekhombisa amandla akhe nokukhuthala. Waba nguMongameli wokuqala weSouth African Native National Congress (SANNC), ngokuhamba kwesikhathi waphinde yabizwa nge-African National Congress (ANC). Wayephinde abe ngumhleli wokuqala wephephandaba Ilanga laseNatali kanye nothishanhloko wokuqala walokho namuhla okwaziwa nge-Ohlange High School. Umgomo wokuhola kaDube … Read more

Township Yogi

This is the trailer for ‘Township Yogi’, a documentary filmed in KwaMashu and Inanda, KwaZulu Natal, townships riddled with crime and unemployment, and where many of the population are suffering from HIV and Aids. Research has shown that the practice of yoga may help boost immune system activity, reduce stress, improve muscle tone, combat wasting … Read more