Abuyela eKhenana Amanazaretha

Luqalile uhambo lwaminyaka yonke lwamaNazaretha elibhekise eKhenana. Izinkulungwane zabalandeli ezikhonza esigcemeni saseBuhleni ziphume ngobuningi bazo zibhekise amabombo entabeni iKhenana kuwuMsumbuluko wokuqala onyakeni omusha. Loluhambo oluba sekuqaleni konyaka oluthatha izinsuku ezinthathu. Amnazaretha aphume ngezinkani kulonyaka kulandela ukungakwazi ukugumba lenhlangano ngenxa yemigomo yeCovid 19. Minyakayonke Amanazaretha alubhada ngonyawo esuka eNanda  elibhekise eKhenana, Ozwathini. Inkosi yaseBuhleni uMduduzi ‘uNyazilwezulu’ … Read more