Izaga Zezitshalo Nezilwane

Izaga ezimayelana nezitshalo Liwashaya evuthiwe: Into ike yonakale yize senethembile ukuthi ilungile Ikhikhizela lihluma esiqwini: Ileyo naleyo nto inomsuka wayo Ibele lendlela alivuthwa: Umuntu ohlale ephazanyiswa akavami ukuphumelela Induku enhle igawulwa ezizweni: Into enhle newusizo itholakala kanzima iyajulukelwa Ikhakhasi limuka nomoya: Umuntu onguthathekile uduma nehlombe Induku eqinile imila esiweni: Into ewusizo itholakala kanzima Umthathe uzala … Read more