Isigenyane

Isigenyane olunye uhlobo lomgido wesintu. Isigenyane sehlukile kunezinye izinhlobo zemigido yesintu ezinjengendlamu, isicathamiya nengoma ngoba sona sigidwa amantombazane noma abantu besifazane kuphela. Ngaphansi kune-video ekhombisa wona lo mdanso, ngokuhlelwa kwawo uZoliswa Mchunu. Ngokugida okungezansi, uMa’Mchunu ubonga umama wakhe ngokumukhulisa. Le video ithetshulwe eNyuvesi yaKwaZulu-Natal, eHoward College, eThekwini. Above is a video showing a performance of … Read more