Inzilo

Sisaqhubeka nje, ngendaba yokufihla umufi, emva komgcwabo, izinsizwa zikhuphuka ziye emfuleni ukuyogeza, nabesifazane baye kwelaba izibuko ziyogeza, kugezwa ngomsuzwane wonke umzimba kodwa ke akusiyona impoqo njengoba abanye begeza ngamanzi odwa. Abanye bageza ngesiqunga, uma sebeqedile babayule emizini yabo, abomndeni bona babuyele kwamufi, kuba ukuphethwa komngcwabo njalo. Kubalulekile ukuthi ngikuveze ukuthi laba akade besiza emngcwabeni amalunga … Read more

Mzansi Women’s Film Festival

As part of Women’s Day this year, the Mzansi Women’s Film Festival launched at Constitutional Hill in Johannesburg. The first of its kind in South Africa, the festival provides a platform for female film makers who often find themselves being blocked by discrimination in a male dominated industry. As part of the festival, a number … Read more