Izaga Ezingokweseka Imizi

Ezingokweseka imizi Akukho muzi ongathunqi ntuthu: Akukho muzi lapho kungaveli nokuncane ukuxabana. Akukho mfula ongahlokomi: Yonke imizi inezindaba nezingxabano zayo. Akumfula ongazwekali: Yonke imizi inezindaba nezingxabano zayo. Induku kayinamuzi: Ungeke ume umuzi lapho indoda ikhuluma ngomshiza. Induku kayiwakhi umuzi: Ungeke ume umuzi lapho indoda ikhuluma ngomshiza. Igugu liyadonsiswana: Ukuze abantu abaganene bahlalisane kahle kufanele basizane, … Read more