Umlando Wokuhweba KwamaNdiya eThekwini

Okuqukethwe

  • Ukusebenzisana
  • Ukudoba
  • Izingadi zemakethe
  • IVictoria Street Indian Market

Ukusebenzisana

Ngemuva kokuthi iNatal ixhunywe njengeBrithani Colony ngo-1843, abamhlophe babefuna umkhiqizo ongaphendulwa ube yinzuzo yezohwebo. U-Edmund Morewood waqala ukuzama ukutshala umoba, futhi kungekudala waqala ukukhiqiza isivuno esaba yimpumelelo. UMorewood wakha isigayo sikashukela ngo-1850 futhi waqala ukunweba amasimu akhe omoba. Kwabonakala isidingo sabasebenzi abaningi sokulima amasimu kamoba, kwathi emhlanganweni womphakathi ngo-Okthoba 1851 eThekwini kwabhekwa ukuthi kungenzeka yini ukuthi kutholwe abasebenzi abavela eNdiya. Ngemuva kokucabangisisa okujulile abasebenzi bokuqala abasebenza ngokuzikhandla bafika eNatali ngo-1860 futhi baqala ukusebenza njengabasebenzi emasimini kashukela eMorewood.

Ukudoba

Ekupheleni kwesikhathi seminyaka emihlanu yokuzibophezela, amaNdiya amaningi angathanda ukushintshela kwezinye izinhlobo zomsebenzi, awuqonda kangcono namathalente abo nezinto abazithandayo. Ngokufanayo abasebenzi abaningi abangasebenzi bathuthela kwezokudoba njengendlela yokuziphilisa. Ngeminyaka yawo-1870’s abadobi baseNdiya base bemi kahle embonini yokudoba futhi beletha izinhlanzi ezintsha eThekwini naseMgungundlovu.

Izingadi zemakethe

AmaNdiya ayecebile akwazi ukuqasha noma ukuthenga umhlaba futhi angena engadini emakethe ehlinzeka ngomkhiqizo omusha, kanti abanye bavula izitolo namanye amabhizinisi amancane. Maphakathi nawo-1880’s amaNdiya ayesethathe iningi lamabhizinisi ezingadi zemakethe ngaseThekwini. Ngomhlaka-2 Agasti 1910 kwavulwa imakethe edumile yamaNdiya kuVictoria Street. Ekhoneni elilodwa bekukhona itafula lezinhlanzi nenyama, nezinkukhu eziphilayo zitholakala nsuku zonke ukuze kuqinisekiswe ukuthi ukuhlinzekwa ngezinto ezisezingeni.

IVictoria Street Indian Market

Ngo-1905 ingxenye eyodwa kwezintathu zamabhizinisi asezitolo kanye namaphesenti angaphezu kwamashumi amabili ezitolo zokuthengisa eThekwini zaziphethwe amaNdiya. Iziphathimandla zamakoloni zaqala ukususa abadayisi baseNdiya eziteshini eziyinhloko ku-West Street, kwasungulwa iVictoria Street Indian Market. Imakethe yayinezitende/amatafula ezicishe zibe ngamakhulu amathathu ezazidayisa ukudla. Amatafula okudla iningi lawo kwakuwudla kwendabuko kwamaNdiya njengama-ladoos, ama-samoosa, ama-dhall nelayisi nezinhlobonhlobo zenyama. Ukusuka lapha, abadayisi baseNdiya bagcwala ezitolo eziseduze noGrey Street.

Leave a Comment