Izindlela Zesintu Ezisetshenziswa Abantu Ukuqinisa Uthando

Esithenjini KwaZulu bekuyinto eyaziwayo ukuthi uma indoda yesigodi kuyindoda esuthayo, omacaphuna kusale, wayekwazi ukuthatha isithembu sabafazi ababili noma babe bathathu kuya ngamandla endoda. Kodwa lokhu kusukela emandulo lapho umama wekhaya, ubesethi uma esebona engasenawo amandla okondla kahle nokunakekela ubaba wekhaya ngenxa yokuhamba kweminyaka. Akhulume nobaba wekhaya echaze isimo sakhe bese ethi, umnika igunya lokuthi angamthola … Read more

Izithakazelo Nomlando Wabantu BakwaZondo

Izithakazelo nemvelaphi yabantu bakwaZondo Izithakazelo: Mthiyane, Sokatshana, Zondo, Mnguni ka Manekwane, Mazwi, Sokhulu kaNdaba, Sikhangane, Mnqabulankungu kuvel’ ilanga. Nanku umlando nemvelaphi yabo kafuphi: Imvelaphi yabantu bakwaZondo idabuka kuMthiyane (uSokhulu) yena owazalwa uSikhangane noSonkatshana. Ngokomlando nangokwezigaba zamaNguni, bona bangamaNtungwa-Nguni ngenxa yokuthi umlando usiholela emthonjeni wabo okuwuKhumalo lapho bephuma khona. UMthiyane wayenamadodana kwase kuthi eyodwa yawo lapho … Read more

Izithakazelo Nomlando Wabantu BakwaNyawo

Mlaba! Ximba! Dumakude! Nyawo zeshongolol’ azibaleki, Umthandi wabantu bengamthandi Indumanduman’ edum’ ezizweni Hlath’ elikhulu elihlala lilil’ izingwe nezingonyama Langa likhanyisela bonke Wena kaSobhuza! Umlando wabo UNyawo kade akhe eJozini lapho wayehamba nabantu bakhe lapho ayengumholi wabo. Uthe uma esuka eJozini walibhekisa enyakatho nayo iJozini endaweni ebizwa ngokuthi iseHlathikhulu. IHlathikhulu iphakathi koPhongolo neBombo, indawo edume ngokuthi … Read more

Durban Living Legend – Sam Pillay

Durban Living Legend-Sam Pillay Sam Pillay was born in 1957 in Cato Manor, Durban. At the age of 17 founded a youth club called Sunshine. The youth club organizing sporting and social function. They also raised funds for the funeral of pupils from Meadowlands who were killed whilst on a school excursion. Sam Pillay played an … Read more

Durban Living Legend – Dr Angelo Lambiris

Dr Angelo Lambiris Dr Angelo John Leonis Lambiris is a Living Legend in the field of herpetology, the study of reptiles and amphibians. He has published over 180 scientific papers and two books. He has studied reptiles and amphibians for over fifty years and owns a priceless research collection comprising close on 5000 specimens of … Read more