Gqom

I-Gqom uhlobo lomculo nolomdanso olushisa izikhotha eNingizimu Afrika yonke. Ngokubika kwabomlando, i-Gqom yaqumbuka emalokishini aseThekwini nasesifundazweni saseMpumalanga Kapa.

Igqom iwuhlobo lwe-house music onesigqi esisheshayo. Igama elithi ‘igqomu’ lidala eThekwini – kanti lwaziwa njengegama elichaza ingoma emnandi yokuzijabulisa. Leli gama-ke lisanda kuduma kwezinye izinhlanga zaseNingizimu Afrika, emva kokusebenza kanzima kwabantu abasemukhakheni wezomculo ekwenzeni iGqom idume izwe lonke.

Kulabantu, kubalwa kubo o-DJ Tira, DJ Maphorisa no-DJ Vumar kanye nabanye.

Kuwona nje lonyaka ka-2017, kuqumbuke iqembu eThekwini elwaziwa ngokuthi iDistruction Boyz elakhiwe ngu-Thobane ‘Que’ Mgobozi no-Zipho ‘Goldmax’ Mthembu elivele lavuthela umlilo emlilweni ngezingoma zabo okubalelwa kuzo ‘Omunye Phezu Komunye’ ne-‘Shut Up and Groove’.

Ngaphansi kune-video yabafundi baseNyuvesi yaKwaZulu-Natal abafundela ezomdanso. Babonakala benza i-presentation bedansela kuyona iGqom, okuveza kucace bha ukuthi loluhlobo lo mculo nolomdanso selingene ntshi ezindaweni eziningi, kubalwa nakuzo amagomagoma ezikhungo zemfundo ePhakame.

The above article talks about Gqom, an old genre of music and dance synonymous with Durban, but only made mainstream recently. The article is accompanied by a video of UKZN students doing their final year presentations, accompanied by Gqom music.

1 thought on “Gqom”

Leave a Comment