Cha-cha in the hood

Into enhle ngobuciko ukuthi iphiwa noma ubani. Kulevidiyo sibona abantwana abancane basendaweni yaseMagabheni, eNingizimu yeTheku. Laba bantwana abawudansa kahle kangaka lo mdanso we cha-cha bafundiswa uSisi uDoris wasendaweni yakhona eMagabheni, ofundisa mahhala. Ngenkathi simbuza ukuthi yini ndaba esebenzisa isikhathi sakhe enikela ngethalente lakhe, uSis Doris wasitshela ukuthi:

“Size lapha emhlabeni ukuzokwenza umehluko. Anginakho okuningi kepha ngethalente lami, ngizama ukwenza umehluko omuhle emphakathini. Uyangithokozisa kakhulu umsebenzi wami, ungilethela intokozo. Ngakho-ke kulula kumina ukuchitha isikhathi sami nezingane ngoba nginalo futhi uthando lwazo.”

Brief overview

This video shows pupils from Magabheni Primary School performing a Latin dance form called the cha-cha. Sis Doris, who trains the young pupils voluntarily is quoted.

Leave a Comment