SIP Isicathamiya Music Awards 2021

Kulempelasonto sithi “cothoza mfana” sikunjalo. Ngomgqibelo abathandi bomculo wesicathamiya bazobe behlangene eBAT Centre kumaSIP Isicathamiya Music Awards.  Ingwazi kulomculo wesicathamiya uDkt Victor Mkhize weColenso Abafana Benkokhelo uzokonyeliswa ngeLifetime Achievement Award. Lomqhudelwano wezindondo (awards) ubamnyaka yonke. Kulonyaka, ongumsunguli walo mqhudelwano uthe uMkhize uqokwe ngenxa yegalelo lakhe ekuqhakambiseni umculo wesicathamiya emazweni angaphandle. Ngokusho kukaSaziso Dlamini weSIP Music … Read more

Izinkomo zesiNguni esikhathini samanje

Umlando wezinkomo zesiNguni Izinkomo zesiNguni zinomlando omude eningizimu ye-Afrika futhi zibe nomthelela omkhulu emasikweni aseNingizimu Afrika. Igama elithi ‘Nguni’ livela emaqenjini abelusi abafike esikhathini esingamakhulu ambalwa eminyaka abasuka enyakatho baya ezingxenyeni eziseningizimu ye-Afrika. LamaNguni ahamba nezinkomo zawo basakazeka eningizimu ye-Afrika bahlanganisa isiko labo nabanye. Inkosi uShaka wayekwazi ukubaluleka kwamasiko nezomnotho kwalezi zinkomo futhi wathatha imfuyo … Read more

Umncintiswano weSand Sculpture eThekwini

Kunezinto oye uthi uma uzijwayele noma uvamile ukuzibona ugcine ungasazinaki kakhulu. Lokho akukhona ukuthi awusayithakaseli noma abanye abantu abayithakaseli. Uma use South Beach eThekwini kunabantu ababumba noma abakha imifanekiso ehlukahlukane ngesihlabathi (sand scripture), lokhu ngenye yezinto abantu abavakashela kuleli bhishi abayithandayo baze bathathe izithombe nemifanekiso eyakhiwe ngesihlabathi. Kepha ubuwazi uthi kubakhona umncintiswano walababumbi besihlabathi? Ophume … Read more

Ushintsho kuMaspala weTheku ngemuva kokhetho lohulumeni basekhaya

Ukhetho lohulumuni basekhaya olube ngomhlaka 1 Novemba lulethe izinguqhuko ebezingalindelekile iqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) esifundazweni saKwaZulu Natali. Selokhu kwaphatha uhulumeni wentando yeningi, uMaspala weTheku ubuholwa i-ANC. Ngokhetho lwango- 2016, i-ANC yakwazi ukuwina ukhetho ngo-56% wamavoti kulonyaka bathole u-42% kuphela. Lokho kube ushintsho lokuqala emuva kwesikhathi eside i-ANC iqhwakele kwesobuholi. Kuqopheke umlando ngalemiphumela eshiye … Read more

Nguni cattle in the modern age

History of Nguni cattle Nguni cattle have a long history in southern Africa and have had a rich influence on South African culture. The term ‘Nguni’ comes from the groups of pastoralists who over a period of a few hundred years migrated from the north to the southern parts of Africa. These Nguni people moved … Read more

Ukubhala kukamatikuletsheni ngesikhathi seCovid 19

Isikhathi sokufunda umatikuletsheni (matric) isikhathi esinzima kubafundi bamabanga aphezulu (high school). Kusukela ngonyaka ka-2020 kuqala ubhubhane iCovid 19 izimpilo zabantu zithinteke kakhulu. Lokhu kube nomthelela ongemuhle nezinguquko kubafundi ngenxa yelockdown nemigomo ebihambisana nayo. Lezi zinguquko zaholela ekutheni umatikuletsheni ugcine ubhale izivivinyo izwe liku level 3. Kulo nyaka abafundi baqale ukubhala izivivinyo zokuphela konyaka ngomhlaka 27 … Read more