Iphasika Nokwehlukana Ngokwenkolo

Singabantu sikholelwa ezintweni eziningi ezehlukene ikakhulukazi uma kuza kwezenkolo namasiko. INingizimu Afrika yaziwa ngokuba isizwe esamukela noma esizigqanja ngokwehlukana kwmasiko.  Kulesi sinqeshana sibheka kafushane ukuthi lisho ukuthini iphasika kubantu, amaZayoni, amaKrestu kanye namaNazaretha. Iningi labantu esifundazweni KwaZulu Natali singamelwe amazulu kanti iningi lawo elikholelwa emasikweni esintu. Yize izikhathi zishintsha nezindlela zokwenza ziguquka kepha baningi abasadla … Read more

Impinda yokuxoxwa komlando

Siyakwamukela encwadini osekunesikhathi eside yabhalwa, esivumela ukuthi sixoxe eyethu indaba yaseNingizimu Afrika. Ulandiswa Kabusha Umlando WaseNingizimu Afrika: Umhlahlandlela Wokuqala Womlando Ongemuva Kwamagama Emigwaqo ukhuluma ngemilando yabantu okuqanjwe ngabo amagama emigwaqo yaseNingizimu Afrika. Kuyisithombe esifushane ezimpilweni zabantu abadela inkululeko yabo futhi, ezimweni eziningi, izimpilo zabo, ukukhulula iNingizimu Afrika emaketangeni obandlululo. Yize kungelona uhlu oluphelele lwawo wonke … Read more

UJoel “Fire” Faya

Isihlabani sebhola esizalwa ethekwini uJoel “Fire” Faya kwaba igama laso elidumile kulo mkhakha. Waduma ngesikhathi esadlalela AmaZulu Football Club phakathi kuka-1978 no-1992. Igama lakhe langempela nguJoel Mfanafuthi Fire futhi isibongo sakhe asidumile esizweni sakwaZulu kodwa uJoel ukusho ngokuziqhenya ukuthi umama wakhe ungowokudabuka KwaMaphumulo noyise wase-Endwedwe. Wayekusho kugcwale umlomo athi, “Mina nginguMadlanduna okusho ukuthi ngiyisihlobo sakwaLuthuli.” … Read more

Izithuthi Zomphakathi zasekuqaleni kwe-20th Century eThekwini

Okuqukethwe Izitimela Uhlelo lwamaphasela Izinhlelo ngeshashalazi Ezinye Izinhlelo Izinhlelo zemngcwabo Izinqola Orisho Izimpahla zokugqoka Orisho bamahhashi Orisho besimanje Izitimela ITheku lwalunohlelo lukaloliwe oluxhumanisa izindawo ezahlukene nenkaba yedolobha. Izitimela eziya eMusgrave, Toll Gate Kanye nase-Overport zazisuka ekhoneni lika Gardiner no-West Street, eduze kwaseposini. Izitimela eziya ku Marrriot Road, Stamford Hill kanye kaku-Umngeni zazisuka ngaphesheya komgwaqo, kanti … Read more

No Longer at This Address – From Commercial Road to Dr AB Xuma Street

Commercial Road shares its name with streets all over the English-speaking world. The first Commercial Road was probably in London, where it was built by the Commercial Road Company. Similarly named Roads are generally named for the economic activity to which they played host when they were built. Today Commercial Road is mostly home to … Read more

No Longer at This Address – From Stanger Street to Stalwart Simelane Street

Stanger Street was named after William Stanger the first Surveyor General of Natal and was intimately involved in giving Durban its currrent form.  Although  Stanger’s achievements are no longer celebrated with a road name, the town of Stangerstill retains his name, as does the Stangeria eriopus, otherwise known as Stanger’s cycad, which Stanger misidentified as … Read more