Amahubo ashiwo eMhlangeni

Kulenyanga esiphuma kuyo, sike sabona izintombi zesizwe samaZulu zilubhekise emhlangeni.

Angeke nginabe kakhulu ngalomkhosi ngoba Ulwazi seluke labhala kaningana ngomkhosi womhlanga. Kanjalo sesike saphinda sabhala ngamaculo ahutshwa kakhulu uma kumulwa.

Kule ndatshana-ke siqhakambisa umaculo ahutshwa uma kuseMhlangeni. La mahubo siwathole embhalweni ka-Khumalo Msawenkosi (2008: 83).

  1. Zulu Bayishintsha Inkosi

Oqalayo: Bayede We Ndabezitha

Abavumayo: Zulu wayishintsha inkosi

O bayenza usheleni

  1. Uyaliwa Kathandwa Muntu

Oqalayo:            Ndabezitha wonani kwenu

Abavumayo:      Izwe liyaphenduka

Uyaliwa kathandwa ndawo

  1. Nangeshishimez’ iMbube

Oqalayo: Ngiyengwe ingonyama

Abavumayo:      Ngonyama yethu X2

Nangeshishimez’ imbube

  1. Uyamemeza OkaNdaba

Oqalayo: Uyamemez’ okaNdaba uyinkosi yoHlanga

Abavumayo: Hha … . Hha uyinkosi yoHlanga

Oqalayo: Uyinkosi yoHlanga

Abavumayo: Hha … .. Hha uyinkosi yoHlanga

Oqalayo: Wasibiza savuma uyinkosi yoHlanga

Uyinkosi yamakhosi

Abavumayo: Hha …. Hha uyinkosi yoHlanga

  1. Amabheshu Ethu Anxanye

Oqalayo: Yeka amabheshu ethu anxanye

Abavumayo: Heshe

Oqalayo: Amabheshu ethu anxanye

Abavumayo: Uthi asixakaz’ izikhali zethu

Zemkhont’ inyamazane

Oqalayo: O sayigwaza yadlul’ inyamazane

Abavumayo: Heshe

Oqalayo: O sayigwaza yabaleka

(O sayigwaza ngomkhonto)

Abavumayo: Uthi asixakaz’ izikhali zethu

Zemkhont’ inyamazane.

 

Brief Overview

While the world witnessed another celebration of the annual Reed Festival, much interest was placed on some of the songs that are sung as maidens embark on their journey. This article has listed some of the popular songs at the Reed Festival, taking guidance from the literature of Msawenkosi Khumalo (2008).

1 thought on “Amahubo ashiwo eMhlangeni”

Leave a Comment