Umncintiswano weLadysmith Black Mambazo

Iqembu lezika cothoza mfana elidume umhlaba wonke iLadysmith Black Mambazo ithathe igxathu elihle ekubuyiseni esizweni iphinde ifake isandla ekuthuthukisweni komculo wesintu isicathamiya. Lokhu ngikuphimisa ngoba leli qembu livule ngokusemthethweni isikhungo somculo wesicathamiya lapho bezobe behambela ezifundeni ezahlukene. Inhloso enkulu yalesikhungo ukuvundulula amaciko esicathamiya, kanti ke futhi nokugqamisa lomculo ebantwini. Lo mzungezo uqale ngomhlaka 12 kwephezulu eLuthuli High School ngaphansi komasipala waseMzumbe.

Leliqembu libambisene namanye amaqhawe angamaciko ukuze ube yimpulelo okubalwa kubo uBaba uSteve Kekana yena ozodlala indawo yokufundisa amaciko asafufusa ngomthetho endimeni yomculo. Njengoba sibekile ukuthi leliqembu lizohambela izindawo eziningi, okubalwa kuzo iHarding, uMsinga kanti ke kwezinye izifundazwe kubalwa e-Eastern Cape, iMpumalanga kanye naseGauteng. Leliqembu lizophinde lethule ngokusemthethweni umcimbi womklomeliso wesicathamiya obizwa ngokuthi iCothoza Awards kwiSilo samaBandla.

Njengoba kuzobikwa lomcimbi wezindondo kwiSilo samaBandla iMambazo izobe icela izibusiso zokuthi lomcimbi ube yimpumelelo, nendondo yokuqala yalomcimbi izonikwa yona iMbube. Abanye babaculi abazoba yingxenye yalenqakabutho kubalwa uSalif Keita, uLira, u-Oliver Mtukudzi, uQadasi noMaqhinga, uSteve Kekana kanye nabanye, lokho kusho khona ukuthi kuzoba umcimbi osezingeni eliphezulu.

 

Brief Overview

The famous Ladysmith Black Mambazo will be hosting isicathamiya music workshops to promote and teach about this music genre, which will culminate in hosting of this genre’s music awards. This initiative will kick off in different provinces including the Eastern Cape, KwaZulu Natal, Gauteng and Mpumalanga. What is significant about this project is that it will kick off at King Zwelithini’s palace kwaNongoma for its inception where the King will be the first recipient of the award.

Leave a Reply