Umkhosi Womhlanga

Ukufika kweCovid 19 kushintshe izinto eziningi. Umkhosi Womhlanga oba khona minyaka yonke ngomunye wemigumbo omkhulu obuthintekile. Ngonyaka owedlule (2020) ngenxa yemigomo yeCovid lomcimbi wenzewa usuku olulodwa esikhundleni sezinsuku eziwu-4. Kusenjalo nezintombi zamiswa kwamenywa izintombi eziwu-30 kuphela ukuzothamela lomcimbi esigodlweni eNyokeni, kwaNongoma.

Yize kunombango ngesihlalo sobukhosi ngemuva kokukhothama kwenkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini Zulu owalandelwa eduze undlukulu uMantfombi Dlamini Zulu kulonyaka.  Indodana yabo inkosi uMisuzulu Zulu uhole ‘Umkhosi Womhlanga’ okokuqala. Lomcimbi ububajelwe esigodlweni eMachobeni, eNgwavuma. Inkosi uMisuzulu isingathe lomcimbi njengowokuqala eyinkosi lapho izintombi eziwu-80 zimunike umhlanga.

Umkhosi Womhlanga uneminyaka ewu-37 wasungulwa noma wasungulwa inkosi uZwelithini nondlukulu uMantfombi kanti ukugujwa okokuqala mhlaka- 5 Septemba 2021 bengasekho emhlabeni. Inkosi uMisuzulu ukhanyise amakhandlela amabili  ukuhlonipha abazali bakhe. Uphinde wakhanyisa amanye amakhandlela awu-37 okugubha iminyaka ewu-37 kulomkhosi. Ethula inkulumo phambi kwezintombi uthe kuyaqala ukusingathwa kwalomkhosi ngaphandle kwabazali bakhe. Uphinde waveza ukuthakasela ukusingathwa yize kunezixhushuxhushu zombango wobukhosi.

Izintombi ezihamba umhlanga zikujabulele ukuthi uMkhosi Womhlanga usaqhubeka nokuthi ziphinde zikwazi ukuba inxenye yalomkhosi. Kuvele nokuthi bekunokungabaza ngekusasa lalomcimbi njengoba inkosi uZwelithini nondlukulu uMantfombi bengasekho. Kanti nombango okhona kungenzeka ube nomthelela ukuthi kube nalokhu kungabaza.

Article overview

The Reed Dance Festival that takes place every year at the Royal Palace in Nongoma was among the big festivals affected by Covid 19. In 2020 the festival was held vitally with only 30 invited maidens. This year King Misuzulu commemorated the festival for the first time as king and without his parents who revived this event 37 years ago. He also pay respect to his parent the late king Zwelithini and the late queen Mantfombi by lighting two candles and lighting 37 candles to celebrate the Reed Dance milestone.

Leave a Comment