Umdanso

Into enhle ngeTheku ukuthi lilidolobha eliqukethe izinhlanga eziningi zabantu. Ukuhlangahlangana nokuxubana kwabantu eThekwini kuyinto enhle kubahlali ngoba kubanika amathuba okufunda izinto eziningi nokwazi ukwenza izinto eziningi.

Bhekani le-video engezansi, intokazi, uDerisha Naicker, wokudabuka ngobuNdiya kodwa ekwazi ukudansa, ixube umdanso wesiko lwayo, iyixube nomdanso wesimanje weKwaito, idansela umculo weqembu lo mculo elidumile, iMafikizolo.

English Summary

One of the best things about being a Durbanite is being exposed to a myriad of cultures and people. This not only offers opportunities of learning as well as exploring that which is different from your immediate surroundings, you also get the opportunity to truly immerse yourself in a culture of your choosing. Multi-cultural identities are therefore common and below is a video demonstrating a young girl whose heritage is Indian but is able to express herself in the dance art form, Kwaito, which is mostly associated with black township dwellers.

Leave a Comment