Umdanso

Into enhle ngeTheku ukuthi lilidolobha eliqukethe izinhlanga eziningi zabantu. Ukuhlangahlangana nokuxubana kwabantu eThekwini kuyinto enhle kubahlali ngoba kubanika amathuba okufunda izinto eziningi nokwazi ukwenza izinto eziningi. Bhekani le-video engezansi, intokazi, uDerisha Naicker, wokudabuka ngobuNdiya kodwa ekwazi ukudansa, ixube umdanso wesiko lwayo, iyixube nomdanso wesimanje weKwaito, idansela umculo weqembu lo mculo elidumile, iMafikizolo. English Summary One … Read more