UKenneth Bhengu

UKenneth Bhengu wazalwa ngonyaka ka-1916’wakhulela eNdwendwe Mission Station, ngaseThekwini eNatali. Imfundo yababanga aphezulu wayenza e-Taylor Street Secondary School (eThekwini) ngemuva kwalapho wayoqeqeshelwa ukuba nguthisha e-Nuttal Training Institute eMgungundlovu.

Kenneth Bhengu

UKenneth Bhengu, owaziwa ngokuthi i- ‘sage of Ndwendwe’, wayehlala e-Cato Manor lapho abeka khona amanoveli akhe amathathu, onke athinta abalingiswa abahlala khona. Ubuye wasebenza njengomlimi engadini e-Morningside, okuyisizinda senye yamanoveli akhe. UBhengu ubengumbhali ovelele wolimi lwesiZulu futhi ushicilele amanoveli nama-novellas angu-18, iningi lawo elinomlando wezingqwele njengesizinda.

Wedlule emhlabeni ngonyaka ka1985. Udlule emhlabeni esethathe umhlalaphansi. Ngesikhathi sokushona kwakhe, kwakusanda kushicilelwa amanoveli akhe kanye nezincwadi ezintathu zedrama kanti imibhalo yesandla embalwa yayisesezandleni zabashicileli abehlukene.

Leave a Comment