Amabutho akwaZulu

Njengoba sazi ukuthi uZulu ubelwa izimpi emandulo, bekunamabutho abuthwe yinkosi okuyiwona ayedla amafokazana ngejozi empini. Kuleli khasi sithi qaphu ngawo lama butho akwethu namakhosi ayengaphansi kwawo. Kukhona ke nokudideka okuncane ngamanye amabutho njengoba amanye ayethathwa amakhosi athile kwamanye, noma ayengenwa yinkosi ethile emva kokukhothama kwenye.   AweNkosi uSenzangakhona                           AweLembe eleq’ amalembe Iwombe (uMbelebele)                                     UFasimba IziMpohlo … Read more

Battle of Isandhlwana

Last Saturday saw the commemoration of the Battle of Isandhlwana in the town of Nquthu in KwaZulu-Natal. Isandhlwana is the name of the hill where the historic battle between the invading British and the Zulu army took place – a battle that to date remains the single greatest defeat of the British Army at the hands of a native … Read more