Intombi ishelwa ngamanga

Intombi ishelwa ngamanga! Igama lenkondlo yezinsizwa zaseMahlongwa. Sisasenyangeni yezamasiko, ngiyabeka ngiyagqugquzela ngithi njengabantu abasha, masingaludeli ulimi lwethu. Asihaye, sibhale, siphinde sikhulume ngolimi lwethu ngoba uma lingalahlwa yithi liyophunyuka unomphelo. Kuhle lokhu okwenziwa ilezi zinsizwa ezikule-video engezansi. Ngithi nabanye mabenze, baqhubeke bagiye ngosiko nangolimi lwethu. Akube sesitayeleni ukwazi ulimi lwethu. Asingakugqugqezeli futhi singakuncomi ukunyukubezwa kolimi namasiko … Read more