Intombi ishelwa ngamanga

Intombi ishelwa ngamanga!

Igama lenkondlo yezinsizwa zaseMahlongwa.

Sisasenyangeni yezamasiko, ngiyabeka ngiyagqugquzela ngithi njengabantu abasha, masingaludeli ulimi lwethu.

Asihaye, sibhale, siphinde sikhulume ngolimi lwethu ngoba uma lingalahlwa yithi liyophunyuka unomphelo.

Kuhle lokhu okwenziwa ilezi zinsizwa ezikule-video engezansi. Ngithi nabanye mabenze, baqhubeke bagiye ngosiko nangolimi lwethu.

Akube sesitayeleni ukwazi ulimi lwethu. Asingakugqugqezeli futhi singakuncomi ukunyukubezwa kolimi namasiko ethu ngalabo abazimisele ukusicisha emlandweni.

Phambili!

___________________________________________

The video above shows spoken word performed live in isiZulu. The article above encourages greater use and maintenance of indigenous languages by young people in pop culture settings.

Leave a Reply