USipho Ngobese

Wazalwa ngomhlaka 8 Mashi 1944, eThekwini. USipho Ngobese ufunde isikole eMkhumbane Government School, e-Chesterville Secondary School, e-St. Francis College e-Mariannhill, nase-UNISA (iBachelor of Theology). UNgobese ushadile unendodakazi eyodwa nabazukulu ababili. Isipiliyoni somsebenzi wephephandaba uNgobese sibandakanya ukubhala njenge-freelancer ye-UMAFRIKA, ukubika ngezindaba ezijwayelekile, ezemidlalo kanye nasenkantolo. Ngo-1973, uNgobese wajoyina ILANGA Newspaper njengoMbhali Wezemidlalo Wongoti wokuqala. UNgobese unguMsunguli-Intatheli … Read more