Sipho Ngobese

Born 8 March 1944, in Durban. Sipho Ngobese attended school at Umkhumbane Government School, Chesterville Secondary School, St. Francis College in Mariannhill, and UNISA (Bachelor of Theology). Ngobese is married with one daughter and two grandsons. Ngobese’s newspaper career experience involves writing as a freelancer for UMAFRIKA, reporting on general news, sports and court. In 1973, … Read more

USipho Ngobese

Wazalwa ngomhlaka 8 Mashi 1944, eThekwini. USipho Ngobese ufunde isikole eMkhumbane Government School, e-Chesterville Secondary School, e-St. Francis College e-Mariannhill, nase-UNISA (iBachelor of Theology). UNgobese ushadile unendodakazi eyodwa nabazukulu ababili. Isipiliyoni somsebenzi wephephandaba uNgobese sibandakanya ukubhala njenge-freelancer ye-UMAFRIKA, ukubika ngezindaba ezijwayelekile, ezemidlalo kanye nasenkantolo. Ngo-1973, uNgobese wajoyina ILANGA Newspaper njengoMbhali Wezemidlalo Wongoti wokuqala. UNgobese unguMsunguli-Intatheli … Read more