USipho Ngobese

Wazalwa ngomhlaka 8 Mashi 1944, eThekwini. USipho Ngobese ufunde isikole eMkhumbane Government School, e-Chesterville Secondary School, e-St. Francis College e-Mariannhill, nase-UNISA (iBachelor of Theology). UNgobese ushadile unendodakazi eyodwa nabazukulu ababili.

Isipiliyoni somsebenzi wephephandaba uNgobese sibandakanya ukubhala njenge-freelancer ye-UMAFRIKA, ukubika ngezindaba ezijwayelekile, ezemidlalo kanye nasenkantolo. Ngo-1973, uNgobese wajoyina ILANGA Newspaper njengoMbhali Wezemidlalo Wongoti wokuqala. UNgobese unguMsunguli-Intatheli ye-NPSL (National Professional Soccer League). Ngo-1980 waqokwa waba nguMhleli Wezemidlalo wephephandaba ILANGA. UNgobese wesula ngo-1983 wayovula ibhizinisi lamapayipi kuKwaMashu KFC Units waze wajoyina ILANGA Newspaper ngo-1992 njengeNtatheli ye-General News.

Sipho Ngobese
Sipho Ngobese

Ngenkathi uhulumeni wesifundazwe osanda kukhethwa ongacwasi ngokobuhlanga eqala ukusebenza oLundi naseMgungundlovu izishayamthetho ngo-1994, uNgobese wabelwa ukuthi ahlanganise izihlalo zawo. Ngo-1995, wakhululeka emsebenzini wakhe ngenkathi eqokwa njengePhini Lezindaba Lomhleli futhi kamuva waba nguMhleli Wezindaba. Ngo-1999 waqokwa waba ngu-Managing Editor wephephandaba ILANGA.

UNgobese ungumKristu onganyakaziseki futhi ungumfundisi webandla langakubo. Uyabandakanyeka futhi, njengengxenye yenkonzo yakhe, kwi-Gospel Music lapho engumsunguli nomholi we-Acappella Gospel Music Group, Umyalezo Wesikhathi, osekhiqize ama-albhamu amane. Ngo-2005 i-albhamu yesithathu yaleli qembu yaqokwa kuma-SAMA Awards ngaphansi komkhakha we-Best Traditional Gospel Music Group. Njengamanje unguMhleli wencwadi yamasonto onke yamaKristu.

Leave a Comment