Inkondlo: Mdali Ngimi Phambi Kwabantwana Bakho

Mdali ngim’ phambi kwabantwana bakho Kangazi ngiqale ngithini Kepha bengicel’ into eng’zoyisho Ze ingadiliki emthini Kube nguwe wedwa! Uzong’tshela ukuthi ngithini Ngingagcini ng’fana nethini Kenqeza ng’banga umsindo ongazwakali Naw’ kuthi uthini! Lapha emhlabeni sesonile kunalolaka olubhokile kodwa! Ze singakhohlwa ukuthi uban’ owayes’dalile Noma singamazanga ngawe nyama Kodwa imisebenzi yakho siyibonile Ibilotshiwe phans’ sifundile, Izinceku zisishumayezile … Read more