I-Artificial Intelligence (AI) nomlando: Kufuneka abakhuluma isiZulu

Siza ukwakha umlando! Siyadinga ukuthi usize ukuhlola umlando waseNingizimu Afrika. Enye yezingqinamba lapho kufundwa umlando waseNingizimu Afrika ukuthi abawuhumushayo banama-akhawunti ahlukene omlando kuvame ukuba umuntu oyedwa kodwa esebenzise amagama ahlukene . Ukunquma ukuthi igama elithile libhekiswe kubani kunamathuba amaningi okuqonda kangcono umlando waseNingizimu Afrika. Kungasiza ekwenza ucwaningo ngomlando wangaphambi kwekholoniyali (pre-colonial) kanye nokwehlukaniswa kombuso ngamakholoni … Read more