Izinkomo zesiNguni esikhathini samanje

Umlando wezinkomo zesiNguni Izinkomo zesiNguni zinomlando omude eningizimu ye-Afrika futhi zibe nomthelela omkhulu emasikweni aseNingizimu Afrika. Igama elithi ‘Nguni’ livela emaqenjini abelusi abafike esikhathini esingamakhulu ambalwa eminyaka abasuka enyakatho baya ezingxenyeni eziseningizimu ye-Afrika. LamaNguni ahamba nezinkomo zawo basakazeka eningizimu ye-Afrika bahlanganisa isiko labo nabanye. Inkosi uShaka wayekwazi ukubaluleka kwamasiko nezomnotho kwalezi zinkomo futhi wathatha imfuyo … Read more

Nguni cattle in the modern age

History of Nguni cattle Nguni cattle have a long history in southern Africa and have had a rich influence on South African culture. The term ‘Nguni’ comes from the groups of pastoralists who over a period of a few hundred years migrated from the north to the southern parts of Africa. These Nguni people moved … Read more