Izinkomo zesiNguni esikhathini samanje

Umlando wezinkomo zesiNguni

Izinkomo zesiNguni zinomlando omude eningizimu ye-Afrika futhi zibe nomthelela omkhulu emasikweni aseNingizimu Afrika. Igama elithi ‘Nguni’ livela emaqenjini abelusi abafike esikhathini esingamakhulu ambalwa eminyaka abasuka enyakatho baya ezingxenyeni eziseningizimu ye-Afrika. LamaNguni ahamba nezinkomo zawo basakazeka eningizimu ye-Afrika bahlanganisa isiko labo nabanye.

Inkosi uShaka wayekwazi ukubaluleka kwamasiko nezomnotho kwalezi zinkomo futhi wathatha imfuyo yamaNguni emasimini akhe, ngokuhamba kwesikhathi wazalanisa ngokwemibala eyahlukahlukene ukukhiqiza izikhumba ezahlukanisa amabutho empi yakhe. Emakhulwini eminyaka edlule, kwasungulwa amagama amaphethini okufihla amaNguni anemibala egqamile, ezihehayo futhi ehlukahlukene njengezikhumba uqobo futhi asuselwa esithombeni esihle sendawo yasemakhaya, izilwane, izilwane ezihuquzelayo, izinambuzane, izitshalo kanye nokudla:

Imfashini yesimanje kusetshenziswa izinto zendabuko

ISanga Collection inkampani ewuthokozelayo umlando nophawu lwezinkomo zomdabu zase-Afrika. Igama elithi ‘Sanga’ igama elihlanganisa izinkomo zomdabu zase-sub-Saharan Africa. Izinhlobo zeSanga Cattle zifaka phakathi ama-Abigar, amaRed Fulani, iNguni kanye nama-Ankole-Watusi ukubala ezimbalwa.

I-Sanga inikeza uhlobo lwezikhumba zangempela zesiNguni, ezikhethwe kusuka kwizikhumba ezahlukahlukene zaseNingizimu Afrika ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu. Kusuka ezikhwameni kuya emabhandeni amakhushini ( cushions) kuya ezicathulweni – okufaka amabhuzu, ama-brogue amantombazane kanye ne-‘ vellies’ yezicathulo nezicathulo ezifomali zamadoda – iSanga inikeza ngemikhiqizo enhlobonhlobo yekhwalithi, eyenziwe ngezandla kusetshenziswa umkhiqizo weNguni .

Isicathulo ngasinye sehlukile ngoba azikho izikhumba ezimbili ezifanayo. ISanga ikholelwa ekwenzeni izinto zihlala isikhathi eside futhi wonke umkhiqizo wenziwa kancane futhi wenziwa ngesandla ngezinto zohlobo lwe-premium. Lokhu kusho ukuthi uma ukhetha izicathulo, isikhwama noma eminye imikhiqizo yayo, iphethini lesikhumba sezinkomo lehlukile ubulona futhi ngazodwana, njengobuntu ngamunye.

ISanga ingeyase-Afrika futhi labo abathenga izimpahla zabo bazigqoka ngokuziqhenya ngobu-Afrika. Ungabona okuningi ku: www.sangacollection.com