Ithalente eliphuma KwaMashu

UMashu ngelinye lamalokishi amadala eliseNyakatho yeTheku, laziwa kakhulu ngokuteketiswa kuthiwe kusesiNqawunqawini. Esikhathini esidlule amalokishi abedume kakhulu ngobugebengu nobudlobongela kepha manje lukhulu ushintsho kuwo, luvezwa abantu abaqhamuka emalokishini. Uma ucabanga abantu abangosaziwayo nababambe iqhaza elikhulu abaqhamuka KwaMashu singabala abantu abanjengo Nomzamo Mbatha, Leleti Khumalo, Minenhle Dlamini, Zakhele ‘Zakes’ Bantwini Madida, Ntokozo Zakwe, Thenjiwe Maphumulo, Rikhado ‚ÄúRiky … Read more