Ithalente eliphuma KwaMashu

UMashu ngelinye lamalokishi amadala eliseNyakatho yeTheku, laziwa kakhulu ngokuteketiswa kuthiwe kusesiNqawunqawini. Esikhathini esidlule amalokishi abedume kakhulu ngobugebengu nobudlobongela kepha manje lukhulu ushintsho kuwo, luvezwa abantu abaqhamuka emalokishini. Uma ucabanga abantu abangosaziwayo nababambe iqhaza elikhulu abaqhamuka KwaMashu singabala abantu abanjengo Nomzamo Mbatha, Leleti Khumalo, Minenhle Dlamini, Zakhele ‘Zakes’ Bantwini Madida, Ntokozo Zakwe, Thenjiwe Maphumulo, Rikhado “Riky … Read more

Linda Nzama – kwaMashu Heroes and Heroines

Linda Nzama activist in KwaMashu. He left South Africa after the 1976 uprisings, joining the ANC and training as uMkhonto Wesizwe. After his return he was based in Durban where he operated a number of underground activities including youth mobilisation. In 1981 he drowned, but his death was suspicious and some people feel he was … Read more

Dorris Mpamla – kwaMashu Heroes and Heroines

Dorris Mpamla was a leading activist in the KwaMashu Women’s League. She later joined the ANC after being harassed severely by the security forces due to her activities in the township. Although she never trained as an MK cadre she was instrumental in a number of underground operations, not only in KwaMashu but other townships … Read more