IZulu Blues

Ngezingoma ezikhuluma ngendaba yokuphila komuntu, usizi lwakhe, amaphupho akhe, umculo kamaskandi akumangazi ukuthi ubizwe ngokuthi i- ‘Zulu Blues’. Uhlukaniswe ngesitayela esikhethiwe sesigingci nezinkondlo zokudumisa zesiZulu ezikhulunywa ngokushesha, umculo kamaskandi uhlukile eNingizimu Afrika. Kodwa lokho akusho ukuthi awukozelwa umhlaba wonke – uZibokwakhe ‘Phuzekhemisi’ Mnyandu, wathola i-Living Living Legends Award ka-2014 yoMculo Nezokuzijabulisa phecelezi i-Music and Entertainment, … Read more

The Zulu Blues

With songs that tell the story of a man’s life, his woes, his dreams, maskanda (or maskandi) music has not surprisingly been dubbed the ‘Zulu Blues’. Distinguished by its picked guitar style and rapidly spoken Zulu praise poetry, maskanda music is peculiar to South Africa. But that doesn’t mean that it’s not appreciated world-wide – … Read more