Izinyanga, izinsuku nesimo sezulu ngesiZulu

Kule video: Abantwana basho amagama ezinyanga zonyaka, izinsuku zesonto kanye nesimo sezulu ngesiZulu. Ulwazi Programme seluke labhala lachaza kahle izinyanga nesimo seZulu ngesiZulu. Abantwana basho izinsuku zesonto ngesiZulu: Monday – uMsombuluko Tuesday – uLwesibili Wednesday – uLwesithathu Thursday – uLwesine Friday – uLwesihlanu Saturday – uMgqibelo Sunday – iSonto