Izinyanga, izinsuku nesimo sezulu ngesiZulu

Kule video:

Abantwana basho amagama ezinyanga zonyaka, izinsuku zesonto kanye nesimo sezulu ngesiZulu. Ulwazi Programme seluke labhala lachaza kahle izinyanga nesimo seZulu ngesiZulu.

Abantwana basho izinsuku zesonto ngesiZulu:

  1. Monday – uMsombuluko
  2. Tuesday – uLwesibili
  3. Wednesday – uLwesithathu
  4. Thursday – uLwesine
  5. Friday – uLwesihlanu
  6. Saturday – uMgqibelo
  7. Sunday – iSonto

Leave a Comment