Ukuthwasa ngokuka Gogo Jali

Le ndatshana siyishicilelwe ngu-Hawukile Cele waseMagabheni, eNingizimu yeTheku. Yahlelwa nguMike Msani noNkosikhona Duma.   Namuhla bengikade ngivakashele uGogo Jali ngidinga ukuba angiphe ulwazi kanye nemfihlakalo yezangoma njengoba kuyibona abantu esibathembile ukuba belaphe isizwe sakithi ngemithi yesiZulu futhi kube yibona futhi abakwazi ukusixhumanisa nabantu abadala. Yebo kuningi okumangalisayo nokubabazekayo ngalabantu. “Ukuthwasa wubizo ngoba ngeke uthi mawuhamba endleleni ngithi … Read more