Imidlalo Yakudala, Sibusisiwe High School

Kudala kwakukhona izinhlobonhlobo zemidlalo abantu ababechitha ngayo isizungu. kwakuvamise ukuthi abantu abasha endaweni uma bethola isikhathi kuhanjwe kuyiwe endaweni ekhathiwe ukuyodlala. Kwakuvamise ukuthi kubekhona abalingiswa abazolingisa njengokuthi badlale umdlalo kaShaka futhi basine indlamu. Kuhambe kwahamba kwabakhona namaqembu aqhudelanayo noma anandisa emicimbini ethize. Lamaqembu ayeshaya indlamu. Njengokuthi inkosi yendawo uma ibize imbizo yomphakathi lamaqembu anandise kuyo. … Read more