Iketango Umdlalo Wezingane

Lona umdlalo odlalwa futhi othandwa ngamantombazanyana asemancane, nabafana bayakwazi ukuwudlala uma bethanda, lomdlalo ubizwa ngokuthi amaketanga. Ungadlalwa ngabantwana cishe abayishumi noma ngaphansi kwalokho. Ukudlalwa kwawo Bonke abadlalayo babambana ngezandla benze indilinga, oyedwa bese engena phakathi kwalendilinga lona ufana negosa lomdlalo ngoba uyena ohola umdlalo lona. Kuba nezinto azishoyo kuthi abanye baphendule kulokho akushoyo. Kuba kanje: … Read more