Ladysmith Black Mambazo

Ladysmith Black Mambazo Lonyaka siwuvule kahle ngezindaba ezimtoti ezithinta iqembu lomculo womdabu elibizwa ngeLadysmith Black Mambazo elihlabane nge-Grammy Award ezweni laseMelika obesekuyindondo yabo yesihlanu kulomkhakha ewunqobe kuqhathwe izingqungqulu ezikhiphe ulozolo lecwecwe elimnandi. Leliqembu elicula isithamiyo noma ngamafuphi mbube, lasungulwa ubaba uJoseph Mshengu Shabalala ngonyaka ka1960 kanye no-Albert Mazibuko. ILadysmith Black Mambazo idume umhlaba wonke futhi … Read more