Izithuthi Zomphakathi zasekuqaleni kwe-20th Century eThekwini

Okuqukethwe Izitimela Uhlelo lwamaphasela Izinhlelo ngeshashalazi Ezinye Izinhlelo Izinhlelo zemngcwabo Izinqola Orisho Izimpahla zokugqoka Orisho bamahhashi Orisho besimanje Izitimela ITheku lwalunohlelo lukaloliwe oluxhumanisa izindawo ezahlukene nenkaba yedolobha. Izitimela eziya eMusgrave, Toll Gate Kanye nase-Overport zazisuka ekhoneni lika Gardiner no-West Street, eduze kwaseposini. Izitimela eziya ku Marrriot Road, Stamford Hill kanye kaku-Umngeni zazisuka ngaphesheya komgwaqo, kanti … Read more

Orisho baseThekwini: Durban Rickshaws

Amadoda orisho baseThekwini yinto ejwayelekile eGolden Mile, egqoke ezimibalabala zobuhlalu noma ezithungiwe ngesandla nezimpondo emakhanda. Baphinde babe ngabantu abanamandla nabaqinile. Bavuka ngo-5:00 ekuseni izinsuku eziyisikhombisa ngeviki futhi basebenza kuze kube ngu-17:00 ntambama, bethutha izivakashi, izingane kanye nezindawo ezithile ngezikhathi zabo ezinqoleni zabo ezihlotshiswe ngamehlo, ezinamandla. Kuyacaca ukuthi bayaziqhenya kakhulu ngomsebenzi wabo. Futhi abasilo uhlobo olukhonondayo, … Read more

Umlando ngabantu ababehamba amabanga amade ukufuna umsebenzi

Ngixoxisane noMnumzane Zithulele Shange mayelana nezinto zokuhamba ababezisebenzisa ezikhathini zakudala. Uthi ukhumbula ukuthi uqale ukuhlakanipha ugogo wakhe egibela iloli lakwaMoya kodwa futhi babekujwayele ukuhamba ngezinyawo amabanga amade uma beya ezitolo noma bevakashela izihlobo zabo, nezinkomo babezilusela kude ngoba babelandela utshani olubuhlaza ukuze izinkomo zisuthe. Uma beya ezitolo bebethenga endaweni yaseNkambathawini (Camperdown). Kwaze kwabakhona iloli elalibathatha ngasemakhaya libayise … Read more

Transport and travelling

In Umlazi in 1963 for transport people were travelling on buses called PUTCO, buses were travelling 24hours. PUTCO were not using diesel they were using springs. When they were going to work these springs must rotate until it became full, the busses were not working if the spring is not full. They also used paraffin … Read more