U-Ela Gandhi

U-Ela Gandhi wazalelwa ePhoenix, eThekwini ngo-1940 ngoJulayi 1. Uyaziwa ngomzabalazo wakhe ngesikhathi sobandlululo, futhi wayeyilungu lePhalamende eNingizimu Afrika kusukela ngo-1994 kuya ku-2004, lapho ahlangana khona neqembu le-African National Congress elalimele iPhoenix. Uyindodakazi enkulu kaMahatma Gandhi. U-Ela Gandhi uyiShansela yeDurban University of Technology futhi uyisishoshovu sokuthula. Ungumongameli Ohloniphekile woMkhandlu Womhlaba Wezenkolo Zokuthula futhi uyilungu leBhodi leBhodi … Read more

Celebrating Women

In recognition of National Women’s Day (9th August), we’re highlighting a few remarkable women from the eThekwini Municipality. Lulu Dube, the only surviving daughter of John Langalibalele Dube was born in 1931 at Ohlange. The eldest was Namagugu, followed by Sobantu, and then Lulu. The youngest sibling was Sipho; all of them are now deceased. Their mother was Angeline Dube, … Read more

Ela Gandhi

A page on Ela Gandhi has been created on the Ulwazi Community Memory.  This includes a biography, an interview from the Memories of Inanda web documentary and a gallery of images. Ela Gandhi was born  in Durban as the youngest daughter of Manilal and Sushila Gandhi. Her father, who was Gandhi’s second son, returned from … Read more

Ela Gandhi interview

Mwelela Cele interviews Ela Gandhi as part of the Memories of Inanda documentary, produced for the eThekwini Municipality’s Ulwazi Programme. Ela discusses her grandfather Mahatma Gandhi, the Phoenix Settlement and her work as an activist and politician. Ela Gandhi (born July 1, 1940), granddaughter of Mahatma Gandhi is a peace activist and was a Member … Read more