Duduzile Hlomuka-Ngubane

Duduzile Daphney Hlomuka-Ngubane, well known as “Sis May”, was born in Ladysmith, KZN in 1949. Daphney grew up and attended school in KwaMashu, Durban. She was involved in the arts for decades mainly as an actress on stage, in television and film. Daphney’s first professional production was uShaka on Stage in 1969/1970 following which she appeared … Read more

UDuduzile Hlomuka-Ngubane

UDuduzile Daphney Hlomuka – UNgubane owaziwa ngelika “Sis May” wazalelwa eMnambithi, KwaZulu Natali ngo-1949. UDaphney wakhula wafunda esikoleni KwaMashu, eThekwini. Wayebambe iqhaza kwezobuciko amashumi eminyaka ikakhulukazi njengomlingisi esiteji, kuthelevishini nakwifilimu. Umkhiqizo wokuqala wobungcweti kaDaphney kwakunguShaka eSiteji ngo-1969/1970, kusukela lapho uDaphney wavela emikhiqizweni eminingi eyathola udumo olukhulu ezweni nasemhlabeni jikelele. Esiteji uvele kule mikhiqizo elandelayo: uMabatha … Read more