UDuduzile Hlomuka-Ngubane

UDuduzile Daphney Hlomuka – UNgubane owaziwa ngelika “Sis May” wazalelwa eMnambithi, KwaZulu Natali ngo-1949. UDaphney wakhula wafunda esikoleni KwaMashu, eThekwini. Wayebambe iqhaza kwezobuciko amashumi eminyaka ikakhulukazi njengomlingisi esiteji, kuthelevishini nakwifilimu. Umkhiqizo wokuqala wobungcweti kaDaphney kwakunguShaka eSiteji ngo-1969/1970, kusukela lapho uDaphney wavela emikhiqizweni eminingi eyathola udumo olukhulu ezweni nasemhlabeni jikelele.

Esiteji uvele kule mikhiqizo elandelayo: uMabatha (1970) – umlingisi oqavile – waphema kuleli nase-England; Uqondeni; Shaka Zulu; UMkabayi kaJama; Tooth & Nail; Somdaka; Titus Andronikas (Toured UK and Spain).

e-TV, uvele kule mikhiqizo elandelayo: i-Cross and The Switchblade; Umuntu akalahlwa; John Ross; Shaka Zulu (TV series); Sgudi Snaysi; Hlala Kwabafileyo, Umlingisi Oqavile- wahlabana nge- Artes Best Actress Award; Ubambo Lwami; Home Affairs; Stokvel; Scoop Scoombie kanye ne-Generations.

UDaphney ubuye wasebenzela i-SABC njengomethuli oqhubekayo we-TV2. Ngenkathi kwa-SABC uDaphney wayebuye abe ngumhumushi, i-synchronizer futhi abe yi-Client Liaison Officer eMnyangweni Wezokuxhumana e-SABC. Ubulawe isifo somdlavuza ngo-2008.

Leave a Comment