UMbhishobhi Desmond Tutu

Ngeke sikhulume ngomlando wenkululeko yakulelizwe singaliphathi igama lombhishobhi omkhulu uDesmond Tutu. Phela uTutu ngomunye wabaholi bamabandla odlale indima kwizingxoxo zeqiniso kanye nokubuyisana phakathi kwabaNsundu nabaMhlophe. uArchibishop uzalelwe endaweni yase Klerksdorp ngomhlaka 07 Okthoba1931 eNingizimu Afrika. Ziningi izinto aqophe umlando ngazo okunye sibala ukuba ngumubhishobhi wokuqala omnyama eGoli ngonyaka ka-1985 kuya kunyaka ku-1986. Kuthe ngonyaka ka-1986 … Read more

A Life in Photos

Archbishop Emeritus Desmond Tutu must be one of South Africa’s most loved public figures! A good friend of late president Nelson Mandela, and long-time social and political activist, Tutu has never shied away from the public light, but uses his fame to good use, often speaking up when no one else is prepared to. At … Read more

Ubuntu: A Brief History

Prior to 1994 I don’t think many English speaking people had heard the term ubuntu, but it seems now to form part of the vocabulary of most, if not all South Africans. But where does the word come from and what does it really mean? The Zulu word ubuntu appears in South African sources from … Read more