The Year of Charlotte Mannya Maxeke

Unyaka nonyaka uhulumeni wethula isiqubulo esisuke sizoba isiqubulo sezinhlaka zikahulumeni. Leziqubulo zihambisana nezinhlelo zakhe uhulumeni kanti ke leziqubulo zihambisana nokukhunjulwa kwamaqhawe abambe iqhaza emlandweni waseNingizimu Afrika. Kulonyaka isiqubulo esithi “The year of Charlotte Mannya Maxeke: Growing youth employment for an inclusive and transformed society”. Lokhu kuqondene kahle ngoba entsheni abantu abafana naye umama uCharlotte bangabantu … Read more

The African Choir 1891 Re-imagined

If you find yourself in Johannesburg sometime over the next few weeks do yourself a favour and pay a visit to the Apartheid Museum. A worthwhile outing on any day, the museum is currently playing host to the travelling exhibition, The African Choir 1891 Re-imagined. A collection of largescale framed photographic portraits, combined with sound recordings, … Read more