UBongani Donald Mkhwanazi

UBongani Donald Mkhwanazi wazalwa ngomhlaka-11 Ephreli 1953 eThekwini elokishini las-eClaremont. UMkhwanazi wayeyivulandlela lokufukulwa kwabamnyama kwezomnotho, i-Black Economic Empowerment nokuqaliswa kwalo ngaphambi kokuba libe yinqubomgomo kahulumeni ngokwakha amathuba kosomabhizinisi abamnyama. Empeleni waqamba igama elithi-BEE ngeminyaka yama-80’s njengoMongameli we-Black Management Forum. UMnumzane Mkhwanazi waqala i-National Empowerment Trust ngo-1992. UDon waqala i-National Empowerment Trust ngo-1992. Wayehola ukubuya kuka-Pepsi-Cola … Read more

Durban Living Legend – Bongani Donald Mkhwanazi

Bongani Donald Mkhwanazi was born on 11 April 1953 in Durban’s Claremont Township, he was a pioneer of Black Economic Empowerment and its implementation before it became government policy by creating opportunities for black businessmen. He is said to have coined the term “BEE” in the 1980s as President of the Black Management Forum. Don started the National Empowerment … Read more