UBongani Donald Mkhwanazi

UBongani Donald Mkhwanazi wazalwa ngomhlaka-11 Ephreli 1953 eThekwini elokishini las-eClaremont. UMkhwanazi wayeyivulandlela lokufukulwa kwabamnyama kwezomnotho, i-Black Economic Empowerment nokuqaliswa kwalo ngaphambi kokuba libe yinqubomgomo kahulumeni ngokwakha amathuba kosomabhizinisi abamnyama. Empeleni waqamba igama elithi-BEE ngeminyaka yama-80’s njengoMongameli we-Black Management Forum. UMnumzane Mkhwanazi waqala i-National Empowerment Trust ngo-1992.

UDon waqala i-National Empowerment Trust ngo-1992. Wayehola ukubuya kuka-Pepsi-Cola eNingizimu Afrika ngawo-1990 futhi wayenguSihlalo wekomidi elincane le-IDC le-BEE – okuyisinyathelo esasizogcizelela umkhombandlela omusha we-IDC. Lokhu kube ukugqama nokubaluleka okukhulu kubo bonke osihlalo bamakomidi amancane.UMnumzane Mkhwanazi wedlula emhlabeni ngo Julayi 2016.

Leave a Reply