Big Zulu ushun’ wenkabi

UnguSiyabonga Nene odume ngelika Big Zulu ocula irap/hip hop, abhale izingoma aphinde abe ngumlingisi. UBig Zulu ongowokuzalwa eBergville, KwaZulu Natali usezinze eGoli. Uthando lwakhe lomculo lwaqala kumculo kaMaskandi nesiCathamiya, ngaphambi kokuba abe umculi wayeshayela itekisi okungenzeka igama lenkabi athanda ukulisebenzisa walithatha kukhona. Yize leligama livame ukuhlanganiswa nabazingeli/ababulali abathengwayo uBig Zulu uselenze lajwayeka ngendlela ehlukile, njengoba … Read more