Kuzomele Senze Njani?

Abalobi bomlando wezempi zakwantu bachaza ukuthi umculo wawudlala indima enkulu ekuqiniseni amabutho ukuba alungele impi. Yize namhlanje sezingekho izimpi, lowo mculo owawuculwa endulo uhleli ngokugamanxa esizweni sethu ukuba usikhumbuze lapho sivela khona. Elinye lamaculo adumile aphathelene nezimpi nokuhlasela ilelo elithi: Kuzomele Senze Njani? Le ngoma ke kumele kube nomuntu oyiholayo mase kuba nabavumi. Ngezansi siveza … Read more

A Rendition of a Zulu Battle Song

    The video above was taken in Danganya, Umkomaas. Sipho Ngwenya from the area, is seen leading the song that can be literally translated in English to, “What must we do, what must we do about those that hate us?” The song dates back many years. It was sang by amaButho, the Zulu warrior men. … Read more